Vekket av hunden

Beboere i hus reddet seg ut fra husbrann.