Taxipassasjer våknet og klikket

Betale? Ikke tale om.