- Folk er veldig snille

Mange ville hjelpe Steffen (25) etter å ha lest om hvordan han siden november har bodd i et telt for å unngå hospitslivet.