Eidsvågtunnelen stengt

Stein og jord har rast ut i veibanen.