• KONTROLLERT: Syv firkehandlere på torget ble kontrollert av Mattilsynet. Tre av dem fikk pålegg for dårlig håndhygiene. Husebø på Torget var en av dem. FOTO: Paul Sigve Amundsen (arkiv)

Dårlig håndhygiene på Fisketorget

Mattilsynet har gitt pålegg til tre fiskehandlere, mens fire hadde orden i fiskesakene.