Bilistene ga blaffen i reglene

40 prosent av bilistene kjørte ulovlig i et sambruksfelt i Fetsund. I Trondheim ble ordningen avviklet.