Slått i pannen med flaske

Forbipasserende tok hånd om gjerningsmannen.