• TO FALLGRUVER: – Få tvangsvedtak kan bety at hjemmesykepleierne bruker tvang uten å dokumentere det, eller at de unnlater å gi hjelp, fordi de må ty til tvang, sier Åshild Gjellestad. FOTO: ØRJAN DEISZ

– For få tvangsvedtak i hjemmesykepleien, sier forsker

– Det gjøres antagelig for få tvangsvedtak i hjemmetjenestene, sier høyskolelektor Åshild Gjellestad.