• HJØRNESTEINEN: Frå plasseringa inst inne i fjorden dominerer smelteverket Svelgen, både mentalt og fysisk. FOTO: Tor Høvik

Eg kosta smelteverket to millionar kroner. Det blei min siste sommar som ferievikar.

Industriell oppvekst