Korleis kunne eit krigsskip kollidere med ein 250 meter lang oljetankar?

Det er framleis mange store spørsmål rundt skipsulukka ved Stureterminalen.