Fortsatt stor motstand mot Vestland

Rundt to tredeler av innbyggerne i Sogn og Fjordane sier de ikke ønsker å bli slått sammen med Hordaland. Motstanden er omtrent like stor som for et år siden.

Publisert Publisert

I målingen, som er gjennomført av Sentio for NRK, sier 64,8 prosent at de vil fortsette som eget fylke. I fjor svarte 64 prosent av folket i fjordfylket det samme.

Kun én av fire er for

Mens 29 prosent var for sammenslåing for et år siden, er det bare 26,6 prosent som ønsker seg dette i dag. 8,7 prosent svarer «vet ikke».

Flere mener at det er udemokratisk at stortingsflertallet ser ut til kjøre gjennom regionreformen, til tross for motstand fra folk flest. Stortingspolitiker Tore Storehaug (KrF) er ikke enig.

– Ansiktsløse byråkrater

– Jeg er valgt på KrFs partiprogram. Der har vi de siste tolv årene gått inn for en reform som denne, sier han.

– Problemet er ikke at det er for mye makt i Leikanger, Førde eller Bergen. For mange avgjørelser blir tatt i Oslo og av ansiktsløse byråkrater.

Publisert