• 
               NEKTA: Det ville dyret ville ikkje bli fanga og politi og hamnearbeidarar brukte mange mislukka forsøk og fleire timar på å få isbjørnen tilbake i kassen han hadde brote seg ut av.
    NEKTA: Det ville dyret ville ikkje bli fanga og politi og hamnearbeidarar brukte mange mislukka forsøk og fleire timar på å få isbjørnen tilbake i kassen han hadde brote seg ut av. FOTO: BIRKHAUG OG OMDAL

Villdyret i Vågen

Med eit smell braut isbjørnen seg ut av kassa, hamna i sjøen og la på svøm innover Vågen. Ryktet gjekk i heile byen. Folk stimla til på kaiane. Dette ville dei sjå.