Rektor ved den videregående skolen bekrefter overfor BT at en tidligere lærer ved skolen i fjor ble beskyldt for å ha innledet et forhold til en elev.

Skolens øverste leder sier at den aktuelle læreren ikke lenger har et arbeidsforhold i Hordaland fylkeskommune.

Begge er avhørt

Eleven har i sosiale medier selv fortalt sin versjon av det som har skjedd mellom henne og læreren i 40-årsalderen.

– Jeg er kjent med at det ble lagt ut «noe» på Facebook om hva som skal ha skjedd. Dette er nå fjernet. Jenten er i ettertid fulgt opp på beste måte. Vi har rutiner som er blitt fulgt. Skolen skal være et trygt sted for elever, sier rektoren.

Forholdet mellom læreren og den da 17 år gamle eleven skal ha pågått i skoleåret 2016/2017.

Jenten skal blant annet ha fortalt at læreren ved ett tilfelle hadde sex med henne på skolens toalett.

Saken er ikke anmeldt av fornærmede, men er kommet til politiet som en bekymringsmelding fra Hordaland fylkeskommune. Den er nå under etterforskning. Påtaleansvarlig i saken er politiadvokat Ørjan Ogne.

– Jenten har vært i avhør hos politiet. Det samme har læreren. Han har status som mistenkt i saken, sier Ogne til BT.

Nulltoleranse

HR-sjef i Hordaland fylkeskommune, Johan Meyer, sier at han ikke kommenterer personalsaker.

– Det eneste jeg kan si er at vi har nulltoleranse i slike saker, slik rådmannen så utmerket gjorde rede for i siste fylkestingsmøte.

Meyer viser til at denne typen saker blir håndtert i henhold til opplæringsloven.

Her heter det blant annet: «Dersom en som arbeider på skolen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen, utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeieren.»