De fire rikeste unge i Hordaland tilhører dette familieselskapet

Møgster-formuen er på vei nedover i generasjonene. Men også i andre kjente og mer ukjente familier er formuer flyttet over på yngre hender.