• REDDET UT: Fire unge franskmenn reddet seg ut av dette huset etter at naboen vekket dem. FOTO: Per Lindberg

– Jeg banket på vinduer og hentet stige

Snarrådig innsats fra Geir Fonnes bidro til at fire unge studenter kom seg ut av huset i Åstveitskogen.