• VINDMØLLE I BERGEN: Maleri av Julius Holck, 1908, som viser vindmøllen på Sydneshaugen. Maleriet skal være laget etter en blyanttegning fra 1860. Arkivet Maleri- og tegningssamling fra Bergen rådhus.

Vindmøllen på Sydneshaugen

Visste du at det en gang sto en vindmølle på Sydneshaugen? Og at det var vindmøller både på Bergenhus og på Nordnes?