Politimesteren om Osen-etterforskningen: – Ideelt skulle vi ha prioritert saken høyere

Politimester Kaare Songstad vedgår at politiet ikke så sammenheng mellom overfallet på Reidar Osen og en tilsvarende sak samme år.