Vil kaste ut private selskaper fra kommunen

Bergen er storbyen som bruker mest av pengene sine på private leverandører. SV mener utviklingen går feil vei under Ap-byrådet.

Publisert: Publisert:

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har sjekket hvem som bruker størst andel av driftsutgiftene på kjøp av private tjenester, og Bergen kommer på sjette plass. Det er høyest av alle storbyene.

Det kommer frem i NHOs «Kommune NM», hvor de rangerer byene etter en rekke kriterier.

Ifølge målingen går 16 prosent av driftsutgiftene til kommunen til private tilbydere. Det siste året Høyre styrte byen, i 2015, var andelen 16,4 prosent.

Vil ha mindre

SV er langt fra fornøyd med utviklingen og mener byrådet har gjort altfor lite for å få bort de kommersielle aktørene. To av deres hovedkrav for å delta i et byråd etter valget handler nettopp om dette:

 • Avslutte eller utfase alle kontrakter med kommersielle aktører innen eldreomsorg, tjenester til utviklingshemmede og renhold.
 • Ta tilbake private barnehageplasser i kommunal drift.

SVs Mikkel Grüner peker på at meningsmålingene, dersom de stemmer, tyder på at Bergen SV sannsynligvis kommer i en slags maktposisjon etter valget. Han ser for seg et scenario hvor Aps eneste vei til byrådsmakt er gjennom støtte fra hans parti.

– Hvis det blir umulig for Ap å komme utenom oss, vil disse kravene måtte oppfylles, sier førstekandidaten.

Se hva alle partiene mener nederst i artikkelen.

FÅTT NOK: Mikkel Grüner mener private leverandører ikke har noe i kommunens eldreomsorg å gjøre. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Liker ikke Venstre

Mens Bergen bruker 16 prosent av driftsutgiftene på private, ligger landssnittet på ti prosent. Det er storbyene som trekker opp snittet, siden de har mange flere private leverandører sammenliknet med resten av Kommune-Norge.

Av storbyene er det Bergen som har redusert andelen minst de siste fire årene. Grüner er misfornøyd med Aps politikk på feltet i den siste byrådsperioden. Han peker på en rekke kontrakter som skulle vært avsluttet, som Stendi (tidligere Aleris) og BoHjemme (tidligere Orange).

– Ap stemte mot vårt forslag om å si opp avtalene med kommersielle aktører innenfor tjenester til utviklingshemmede og har valgt Venstre som en av sine foretrukne samarbeidspartnere, sier Grüner.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) peker på byrådssamarbeidet når han forklarer hvorfor Ap ikke stemte med SV i disse sakene.

– I alle samarbeid er det kompromisser. Men vi har fått gjennomslag for flere saker. Vi har rekommunalisert sykehjem og hjemmesykepleie, og vi bygger opp en kommunal vikartjeneste.

Vil ha bort private

Valhammer sier de går til valg på å fjerne de kommersielle vikarbyråene helt. I tillegg mener Ap at også hjemmetjenestene kun skal drives av kommunen, og ikke av private som i dag. Konfrontert med kommunens plassering i NHOs kommune-NM, svarer han:

– Vi er ikke fornøyde med den plasseringen.

En av forklaringene mener han kan være at NHO ikke skiller mellom kommersielle og ideelle private. Sistnevnte er Ap for.

– Så er antallet private barnehager i Bergen svært høy. Vi ønsker å øke den kommunale andelen. Men dette tar lengre tid enn det vi hadde ønsket.

VIL HA FÆRRE: Roger Valhammer (Ap) skulle helst sett at mindre av kommunens drift gikk til private. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

– Vil ha balanse

Venstre har selv åpnet opp for samarbeid med venstresiden etter valget for å sikre bybaneutbyggingen i Bergen. Men et samarbeid må nødvendigvis forankres på andre politikkområder også.

Konfrontert med kritikken fra SV, svarer førstekandidat Erlend Horn at Venstre har et «pragmatisk forhold» til private selskaper.

– Så lenge kvaliteten er god, har vi ikke aversjon mot at private brukes.

Horn sitter selv i et byråd som har vedtatt at sykehjem som driftes av private skal overtas av kommunen når kontrakten går ut. Det var en sak Venstre tapte i forhandlingene med Ap sist, presiserer han.

– Når vi skal inn i kommende forhandlinger, vil vi ta med oss primærstandpunktene våre om helse og skole. Vi mener blant annet at det bør åpnes for kommersielle aktører innen driften av sykehjem.

SELVERKLÆRT PRAGMATISK: Erlend Horn (V). Foto: Bård Bøe (arkiv)

Partienes programmer

Rødt vil:

 • avvikle kommunens bruk av bemanningsbyråer ved å utvide de ­kommunale vikartjenestene
 • at kommunen kjøper private barnehager for drift i egen regi

Frp vil:

 • utlyse flere tjenester til private og ideelle leverandører
 • legge til rette for flere private og ideelle barnehageplasser

Høyre vil:

 • legge til rette for ulike driftsformer for sykehjem inkludert drift av ideelle og andre private aktører
 • påse at kommunen som hovedregel kjøper digitale løsninger og plattformer hos private aktører fremfor å utvikle egne systemer

SV vil:

 • at kommersielle aktører skal ut av velferden
 • at Bergen kommune avvikler bruk av bemanningsbyråer i velferden, og satser på kommunalt ansatte vikarer i hele, faste stillinger.

Senterpartiet vil:

 • avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren. Private ideelle aktører er et viktig supplement og må sikres langsiktige avtaler med det offentlige.
 • tjenester innen helse- og skolesektoren er et kommunalt ansvar og skal verken konkurranseutsettes eller privatiseres.

Ap vil:

 • avvikle bruk av kommersielle vikarbyråer og styrke kommunens bemanningssentral
 • at alle nye sykehjem som bygges skal drives av kommunen

KrF vil:

 • at Bergen kommune aktivt skal legge til rette for at ideelle aktører skal få et stort handlingsrom innen mange tjenesteområder og være et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten
 • at flere nye sykehjem skal drives av ideelle

Venstre vil

 • åpne for at private aktører kan drifte sykehjemstilbud
 • er positiv til et fleraktørsystem innenfor pleie og omsorg der brukeren kan velge mellom flere tilbydere, kommunale og private.

MDG:

 • sier ikke noe om dette i programmet. Førstekandidat Thor Haakon Bakke sier de har litt ulik politikk ut fra hvilket tjenesteområde det er snakk om. «Slik er det når vi er et grønt og ikke et rødt eller blått parti».

FNB:

 • omtaler ikke dette i programmet. Førstekandidat Trym Aafløy påpeker at det var behov for de private for å få full barnehagedekning, og mener det ville vært dårlig gjort å kommunalisere dem nå. Innenfor pleie og omsorg er han mer skeptisk til anbud.
Publisert: