• PLAST: Erlend Sørheim (til v.) og Ivar Sunnås Gundersen finn mykje plast mellom tang og tare i Store Lungegårdsvann. FOTO: Ørjan Deisz

Kvar veke finn elevane store mengder plast i Store Lungegårdsvann

Plasten blir dumpa i vatnet saman med steinmassar i samband med utbygging av Bybanen.