Vindmølle driv fyrlys

Kystverket monterer nye lys for tankbåttrafikken i Fensfjord-området — drivne av straum frå ei vindmølle.