Taushetsplikt bremserdagmamma-registeret

Helsevernetaten nektes tilgang til skattelister over byens dagmammaer. Dermed blir det vanskeligere å få oversikt over bransjen.