«Gøymer» fellesfjøs for Riksantikvaren

Bøndene som vil byggje fellesfjøs ved den verna Hove steinkyrkje i Vik, vil skjule driftsbygningen bak ein jordvoll. Slik håpar dei å få Riksantikvaren til å snu.