Kjør gratis i toleddet buss

Oppmerksomme bergensere kan i tre dager kjøre gratis buss så mye de orker og finner tid til. Attpåtil i en buss med to ledd.