• (1/3)
    FRIKJENT: Mulla Krekar er frikjent for terrorvirksomhet. FOTO: SCANPIX

Seks av ti terror-tiltalte frifunnet

Aktoratet har ikke fått rettens medhold i en eneste dom.