• Engasjerte damer: Grete Blom, Hanne Indrehus og Anne Magnussen ønsker at parkeringen på Klosterplassen skal fjernes slik at de kan få i gang flere utearrangementer. FOTO: Rune Nielsen

Beboerne vil fjerne bilene

Innbyggerne på Nordnes har sett seg lei på at Klosterplassen blir brukt til parkering i stedet for aktiviteter.