«Vi kalles både eiendomsbaroner og bolighaier. Men slik samfunnsutviklingen er, vil det bli behov for langt flere profesjonelle utleiere av boliger», skrev eiendomsinvestor Eirik Hokstad i en kronikk i BT 12. januar i år med tittelen «Derfor trenger du eiendomsbaronene».

Nå bestrider økonomimagasinet Kapital deres grad av profesjonalitet. Under hovedoppslaget torsdag, skriver de at momstriksing og konkursrytteri skal ha gjort Asgeir Steinsland Hansen (35) og Eirik Bysheim Hokstad (33) fra Sorbonne Eiendom til eiendomsbaroner i Bergen.

Les hva de anklages for i faktaboksen.

Ved å benytte seg av latvieren Normund Pranauskis tjenester, skal de raskt ha erobret eiendomsmarkedet i Bergen med tvilsomme metoder, ifølge magasinet.

De to gründerne avviser Kapitals påstander.

Les Hokstads tilsvar:

Brukte latvisk konkursrytter

Gjennom tre konkurser, mens Pranauskis renoverte og pusset opp Sorbonnes bygårder, skal eiendomsinvestorene ha sluppet unna deler av regningen.

Ved hjelp av kredittnotaer skal selskapets utestående ha blitt slettet med latvierens selskaper. Dermed kan staten og kreditorene ha betalt for den raske eiendomsekspansjonen, antyder tidsskriftet. Totalt skal 40 millioner kroner fra en fakturert omsetning på 128 millioner kroner til Pranauskis ha blitt «nullet ut» av kredittnotaer mot Sorbonne, ifølge tall fra Kapital.

En gjennomgang av borapportene til Normund Pranauskis' selskaper viser også at faktureringen til Sorbonne fortsatte løpende, uavhengig av konkursene.

Kundeforholdet skal ha blitt flyttet fra selskap til selskap, også midt i pågående prosjekter. De ansattes arbeidskontrakter skal også ha blitt overført til de nyopprettede selskapene uten at de selv var klar over det.

— Når de ansatte selv ikke er klar over at de har skiftet arbeidsgiver, da er det noe galt, sier senioringeniør Vigleik Juvik i Arbeidstilsynet til Kapital.

- «Nullet ut» fakturaer

Det var i 2010 at latvieren startet samarbeidet med Steinsland og Hokstad. Etter hvert ble det så omfattende at det utgjorde 80 prosent av latvierens virksomhet.

Både Steinsland og Hokstad har bidratt med finansiering av latvierens virksomhet, og leid ut utstyr og hybler til entreprenørens ansatte, kommer det frem i artikkelen.Som følge av bokettersyn fra Skatt Vest, har et av Sorbonnes datterselskap, Sandviksveien nr. 44 D, fått krav om etterbetaling av merverdiavgift på rundt seks millioner kroner.

På spørsmål fra Kapital avviser Hokstad kravet fra skattemyndighetene og at det er påklaget i sin helhet.

Avviser beskyldningene

Bergen-advokat Arve Hæreide er styreleder i en rekke av Sorbonne-eiernes selskaper. Han retter krass kritikk mot Kapitals metode for å svartmale Steinsland og Hokstad.

Hæreide reagerer spesielt på beskyldningen om at de skal ha gjort seg rike på å rote med moms.

— Det er til de grader tilbakevist. Vår egen revisor har gjennomført en særskilt undersøkelse, som Kapital har fått kopi av. Denne ble innhentet på bakgrunn av magasinets forespørsel, sier Hæreide til BT.

Ifølge ham, dokumenterer rapporten at de omtalte kreditnotaene og fakturaene er bokført, og at de er bokført i samme momsperiode.

— Altså er det verken momssvindel eller likviditetsgevinst. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende beskyldninger, sier advokaten.

Mistenkte straffbare handlinger

Tre av den latviske samarbeidspartnerens selskaper gikk konkurs mens han arbeidet for Sorbonne (se faktaboks).

Retten mistenkte også latvieren for å drive med en rekke straffbare forhold. «Selskapets daglige leder og styreleder må ha vært fullt klar over hva de gjorde», heter det i konkurskjennelsen.

Pranauskis ble ilagt konkurskarantene på to år, men skal ha fortsatt som prosjektleder og kontaktpunkt mot Steinsland/Hokstad. Han trådte formelt inn igjen når da karantenen utløp, skriver Kapital.

— En skittpakke mot Sorbonne

— Det er jo på det rene at Steinsland og Hokstad har jobbet tett sammen med en latvisk konkursrytter mens de bygde seg opp, Hæreide?

— Realiteten er at han er konkurs. Det får han svare på. At de har hatt noe med hans selskap og innvirking på hans måte å drive selskap på, er ikke korrekt. Og at ikke Arbeidstilsynet kom på banen tidligere, etter mistanke om ulovligheter knyttet til Pranauskis, forbauser meg.

Hæreide understreker at de ikke har tjent en eneste krone på Kapitals omtalte fakturering.

— Noen har hatt lyst å kaste en skittpakke mot dem, sier han.

Entreprenøren avviser anklagene

Normund Pranauskis erkjenner til Kapital at entreprenørvirksomheten var helt avhengig av Sorbonne Eiendom ved at de var hans hovedarbeidsgiver.

Han avviser imidlertid tvert at eiendomsinvestorene i realiteten hadde kontrollen over virksomhetene. Pranauskis sier det var han som var ansvarlig for fakturering fra entreprenørselskapene, og han avviser at eiendomsinvestorene la føringer på hva som skulle faktureres.— Hva var årsaken til den svært omfattende bruken av kredittnotaer?

— Feilfaktureringer, sier Pranauskis til Kapital og understreker at kredittnotaene var reelle. Han mener også store og runde beløp på fakturaene er å regne som vanlig.

Det har ikke lykkes BT å få ytterligere kommentarer fra Pranauskis torsdag kveld.