• (1/4)
    SLOTTET: Modalingene betaler en viss sum hvert år for å få tilgang til aktivitetshuset Bryggjeslottet. Da har de tilgang til svømmehall, idrettshall, treningsrom og bibliotek. Ordføreren frykter dårligere velferdstilbud med den nye reformen. FOTO: TOR HØVIK

Svir av penger før kommunesammenslåing

Flere småkommuner gjør store investeringer mens kommunereformen er på trappene. I Modalen med 378 innbyggere planlegges nytt kommunehus til 40 millioner kroner.