• HØYRE FOLKET: Ordførar Jon Askeland i Radøy er oppteken av at folket må høyrast når det er snakk om kommunesamanslåing. - Det er viktig at me i Sp heiser fana for at ein må sjekke kva som er bra for folk overalt, seier han. FOTO: EIRIK BREKKE

Opnar for naboen, men ikkje tvang

Få ting gjer Senterpartiet meir uroa enn sentralisering. Fleire Sp-ordførarar er likevel positive til å vurdere kommunesamanslåing.