Juli og august har i flere år pekt seg ut med mange fødsler på Kvinneklinikken. Men i 2014 skjedde noe litt uvanlig.

I september ble det født 68 flere barn enn året før. Denne måneden ble faktisk så hektisk på KK at den bare ble slått av juli måned i antall fødsler.

For sent eller for tidlig

Hele 464 barn ble født i september 2014, mot 396 året før. På KK hadde de det derfor travelt i september.

Men de som ble foreldre i september, er ikke sikret barnehageplass ved hovedopptaket året etter. Da må nemlig barnet være født innen utgangen av august.

—  Er det slik at kvinner og menn har bommet på plan­leggingen her?

-  Det er vanskelig å peke på noen årsakssammenhenger for økningen i september. Men noen av disse kan ha hatt termin i august, andre kan ha hatt termin i oktober. Og så har barnet kommet for sent eller for tidlig, sier Gunn Gabrielsen, klinik­k-overjordmor ved KK.

Avis Fødseltall 2014.pdf

Forskyvning mot høsten

Statistikken fra KK går tilbake til 2006. Den viser at september 2014 står i en særstilling.

Fra tallene kan det se ut til at fødslene i fjor ble forskjøvet ut mot høsten.

Tallene viser nedgang på 27 fødsler i juli. Men noen rakk barne­hagefristen. I august var det en økning på 17 fødsler sammenlignet med året før.

-  Det kan skyldes en tilfeldig variasjon. Folk kan jo planlegge når de skal bli gravid, men så skjer det på et litt senere tidspunkt. Når man blir gravid gleder man seg til den begivenheten uansett, sier Gabrielsen.

Allerede i sommer skrev BT om foreldre, som så ut til å ha lagt seg ned litt for sent til å sikre seg barnehageplass til hovedopptaket.

KKs beregninger viste da at det kunne bli 75 flere fødsler i september. Denne beregningen slo til — minus syv fødsler som skjedde i måneden før eller etter.

- Vi var forberedt på denne økningen, sier Gabrielsen.

Leonard kom før termin

Hannah Gibbs hadde egentlig termin 7. september, og så litt mørkt på mulighetene for barne­hageplass da BT intervjuet henne i sommer. Men hun rakk å komme med på august- statistikken.

-  Leonard kom på bursdagen min 20. august, tre uker for tidlig. Det var en flott bursdags­presang, sier Gibbs.

Hun har allerede søkt om barnehageplass

Syv færre

—  Noen dager etter fødselen tenkte jeg: Nå er vi sikret barnehageplass også. Og da vil det bli lettere for oss å komme tilbake i jobb. Foreløpig nyter hun livet hjemme med nykommeren fra 2014.

Til sammen ble det født 5092 barn på KK i fjor. Det er syv færre enn året før, men antallet fødsler på KK har vært relativt uendret siden 2008.