Politimesteren: - Det er gjort feil

Spesialenheten mener politidistriktets håndtering av Monika-varsler Robin Schaefer vitner om en kollektiv, systemisk brist.