• falne_vaksdal.jpeg FOTO: Krigsminnesmerker i Norge

Minnesmerke: Falne fra Vaksdal