Lørdag fikk Helse Bergen mistanke om at en mann var smittet av ebola. Mannen hadde vært i Sierra Leone, og han kom hjem til Bergen 1. mars. Sent lørdag kveld ble han hentet til sykehuset av personell med spesialutstyr.

Haukeland sykehus ble satt i full beredskap. På sykehuset ble han lagt inn på en evakuert sengepost, i luftsmitteisolat ved infeksjonsseksjonen på Medisinsk avdeling.

Risikoen mindre

Mannen viste infeksjonstegn innenfor inkubasjonstiden, tiden fra smitte til symptomer oppstår. Det opplyste Helse Bergen på en pressekonferanse søndag. Prøver som ble tatt natt til søndag var negative. Altså ga de ingen grunn til å tro at pasienten er ebolasmittet.

- Alarmen er ikke avblåst, men risikoen for at pasienten er smittet av ebola er mindre, sier Lars Birger Nesje, avdelingsdirektør ved Haukeland universitetssjukehus.

«Pasienten blir likevel rutinemessig på sykehuset en tid fremover, i tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet», meldte Helse Bergen søndag. Det skal tas nye prøver av ham, og han skal følges opp medisinsk.

Kommenterer ikke

På pressekonferansen ville ikke Helse Bergen si noe som helst om pasienten.

- Vi kommenterer verken pasienten, tilstanden eller behandlingen, sa seksjonsoverlege Steinar Skrede. Smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune sier prøvene skal trippelsjekkes.

- Én prøve analyseres internt, mens to andre sendes til henholdsvis Folkehelseinstituttet og et smittelaboratorium i Stockholm. Så vidt jeg vet, er ikke de eksterne prøvene ferdig analysert, sier Søbstad til BT søndag kveld.

- Vi har ikke noe mer å si før etter lunsj tirsdag, sier Mona Høgli, kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen. Etter det BT forstår skal det da være mulig å gi en endelig avklaring på smittespørsmålet.

«En god del personer»

Øystein Søbstad, Bergens smittevernsjef, sier de ikke starter med smitteoppsporing før det eventuelt skulle komme en positiv ebola-prøve.

- Vi har ikke satt i verk tiltak overfor noen andre personer ennå. Og ingen som pasienten kan ha vært i kontakt med har foreløpig fått beskjed om å teste seg selv. Men vi har god oversikt over hvor pasienten har vært og hva han har gjort. En eventuell smitteoppsporing vil dreie seg om en god del personer, sier Søbstad.

Har øvd

Sykehuset har tidligere gjennomgått øvelser for situasjonen de nå er i, men det er første gang rutinene blir brukt. Seksjonsoverlege Skrede sier alt gikk etter planen. Tre leger har sammen med sykepleiere tatt hånd om mannen siden han kom inn på sykehuset lørdag kveld.

Skulle senere prøver vise seg å bli positive, og andre i omgangskretsen hans får symptomer av sykdommen, vil man ikke ha mulighet til å ta inn noen av dem ved Haukeland.

- Vi har kun kapasitet til å ta imot én pasient ved vår avdeling. Vi har ingen spesialavdeling, slik man har i Oslo, sier Skrede.