Beskytte eller overbeskytte?

Det er spørsmålet Erik Hanøy stiller i dag.