Hun har lang erfaring som bistandsadvokat i en rekke voldtektssaker, og kjenner godt igjen påstandene fra undersøkelsen.

— Min erfaring er at domstolen i svært liten grad vektlegger slike uakseptable argumenter, fordi det er så få frifinnelser i voldtektssaker. Beviskravene er så strenge at det bare er de mest åpenbare sakene som ender i retten. Problemet er når slike holdninger gjør seg gjeldende under etterforskningen og i påtalemyndigheten, og det fører til at det aldri blir tatt ut tiltale, sier Ingebrigtsen.

Skjer i det skjulte

Slike mekanismer er dessuten mer skjulte enn det som skjer i retten, påpeker hun.

— Kravet til begrunnelse for å la være å iverksette etterforskning, begrense etterforskningen, eller henlegge en straffesak, er langt mindre enn kravet til begrunnelse i en dom, sier Ingebrigtsen.

Hun sier voldtektsofre ikke sjelden blir møtt med argumenter om at hun var overstadig beruset, at hun har hatt sex med gjerningsmannen tidligere, eller at hun er i en samværskonflikt.

— Dette er ikke gangbare argumenter, men de blir likevel vektlagt av politiet og påtalemyndigheten, og brukt som argumentasjon av forsvarer, sier Ingebrigtsen.

- Dårlige holdninger

Yngvil Semb Hartmann har også erfaring som bistandsadvokat. Hun sier det er positivt at norske dommere tror mindre på voldtektsmyter enn folk flest.

— Jeg skulle selvsagt ønsket at det var enda færre med slike oppfatninger, men alt i alt synes jeg dette er oppløftende, sier Hartmann. Hun har ikke merket noe til voldtektsmyter i retten.

— Min erfaring er at retten forholder seg objektivt. Jeg har heller ikke registrert dette hos andre aktører, sier hun.

Lisa Arntzen er pressekontakt i Dixi ressurssenter for voldtatte. Hun er glad for forskningsprosjektet.

— Det blir ofte stilt spørsmål ved holdningene i rettsapparatet, og det er bra at vi får fakta på bordet, sier Arntzen, som mener det er for mange dommere med dårlige holdninger.

— Selv om tallene er lavere enn blant folk flest, så synes jeg dommerne ligger for høyt. Det er påfallende at elleve prosent mener det er viktig å vurdere offerets karakter og fortid, for det skal man ikke gjøre. Det er mange år siden vi begynte å snakke om at skjørtelengden er irrelevant, sier Arntzen.