Andelen som virkelig sliter med søvnen, varierer i ulike undersøkelser. I en norsk undersøkelse hadde litt over åtte prosent av ungdommene forsinket søvnfase, det vil si problemer med å sovne før klokken to om natten minst tre netter pr. uke og store problemer med å våkne om morgenen. Ungdommene rapporterte mer symptomer på angst og depresjon, og langt flere røykte og hadde skadelig alkoholforbruk. I tillegg var karakterene klart dårligere. Da er det lett å komme inn i en ond sirkel der søvnproblemer og andre problemer forsterker hverandre.

Hva så med en time senere skolestart hver mandag? En undersøkelse vi har gjort viser at det har positiv effekt hos elever ved videregående skoler. Og ja, senere skolestart hver mandag ga bedre søvn og bedre prestasjonsnivå. Enkelte mener at skolen bør begynne senere om dagen for at elevene skal kunne fungere bedre.