Funnene er gjort i forbindelse med et undersøkelsestokt som har pågått de siste dagene.

Kystverket meldte først at det var funnet syv beholdere. Det ble nå rettet til seks. Den ene beholderen inneholdt luft, opplyser prosjektleder Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

— De ble funnet cirka 20-30 centimeter under havbunnen, i sedimentene. Den ene tanken hadde littrester av kvikksølv, de andre var helt tomme, sier Mortensholm til BT.

Skal undersøkes

Sannsynligvis ble beholderne oppbevart midt i skipet, i den delen som brakk.

Mandag kveld lyktes det å grave frem en del av kjølpartiet. Tirsdag ettermiddag skulle det gjøres forsøk på å bore inspeksjonshull i kjølen, melder NTB.Målet med toktet er å undersøke om det er mulig å komme til kjølen på akterskipet til det tyske ubåtvraket U-864. Ubåten ble senket 9. februar 1945 og har siden ligget på om lag 150 meters dyp utenfor Fedje i Hordaland.

Ikke første gang

Det ble også funnet to beholdere i 2005 og 2006.

Undersøkelsene som nå i gang, er et ledd i utredningen av hvorvidt lasten skal heves før vraket tildekkes. Toktet gjennomføres av DOF Subsea for Kystverket.

Arbeidet med å flytte sedimenter betegnes som svært krevende.

Frykter spredning

Det skjuler seg store mengder vrakrester rundt akterskipet og bevegelse i havbunnenforårsaker oppvirvling av sedimenter, noe Kystverket frykter vil kunne føre til spredning av kvikksølvforurensede sedimenter gjennom vannmassene.

I forkant av operasjonene ble det utplassert instrumenter i området som måler og varsler omkvikksølvforurensning.