«Bergen Frp vil jobbe for å fjerne eiendomsskatten for boliger og næringsbygg».

«Bergen Høyre vil trappe ned og på sikt avvikle eiendomsskatten på boliger».

Dette er lovnadene velgerne serveres i valgprogrammene til de to byrådspartiene i Bergen. Dersom de gjenvelges inn i toppetasjen på rådhuset, skal velgerne få oppleve reduksjon, og i beste fall fjerning, av eiendomsskatten i perioden 2015 til 2019.

Endrer innstilling

Dersom man leser budsjettforslaget til de samme to partiene, har imidlertid pipen en annen lyd. Som kjent gikk Høyre og Frp inn for tidenes høyeste beskatning av boliger i Bergen i budsjettet for 2015.

Fra før tok de inn 204 millioner i skatt på næringseiendommer. På toppen av det kommer nå 536 millioner kroner fra privatboligene.

Den siste tiden har kemneren i Bergen sendt ut brev til alle husstander med informasjon om eiendomsskatten for 2015. Det blir sannsynligvis ikke siste gangen de gjør dette de kommende årene.I Frp— og Høyre-byrådets egen økonomiplan for Bergen kommune til og med 2018, budsjetterer man med 740 millioner kroner årlig i eiendomsskatt.

Gruppeleder for Ap i bystyret, Harald Schjelderup, mener det er totalt urealistisk å fjerne eiendomsskatten i neste periode.

— Høyre og Frp holdt velgerne sine for narr i forrige lokalvalgkamp også. De sa de skulle fjerne eiendomsskatten, og så gjeninnførte de den. Å redusere eller fjerne den nå er helt urealistisk og direkte økonomisk uansvarlig.

Skal ikke fjerne nå

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) mener programforslaget er et «uttrykk for at det å innføre eiendomsskatt ikke skal være noen hvilepute».

— Jeg oppfatter dette som at det skal jobbes langsiktig med å se på en avvikling av eiendomsskatten. Jeg tror ikke det er noen i bystyret som går til valg på å avvikle den de nærmeste årene. Det vil være en umulighet dersom vi skal ta hånd om vedlikeholdsetterslepet.

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) er også leder for partiets programkomité. Han sier Høyre har som ambisjon å komme i en situasjon hvor man endrer og fjerner skatten.

— Kan dette skje i neste periode?- Det er et mål å komme i gang, sier han.

Schjelderup peker på at prislappen for det kommunale bygningsforfallet (skoler, idrettsbygg, etc.) nå nærmer seg syv milliarder kroner. Derfor trengs eiendomsskatten.

— Liv Røssland har selv sagt det tar minst ti år å hente inn skoleforfallet. Der har vi tidsperspektivet for når man kan begynne å tenke på å redusere eller fjerne eiendomsskatten, sier han.

Mot tøffere tider

I snart et tiår har byrådspolitikerne i Bergen snakket om de mørke skyene i horisonten, som truer kommuneøkonomien. Nå stanger skyene mot de syv fjellene.

Det siste tordenskrallet kom i form av den avsluttende kartleggingen av skoleforfallet, den såkalte «Handlingsplan 6». 86 skoler er nå talt opp.

FÅR KRITIKK: Martin Smith-Sivertsen (H) har som ambisjon å fjerne eiendomsskatten.
Vegar Valde

Det neste tiåret vil politikerne i Bergen måtte bruke 5,5 milliarder kroner på å rette opp i forgjengernes forfallssynder.— Hvordan skal dere finansiere dette?

— Det er helt avhengig av kommuneøkonomien og hvilke rammevilkår vi får fra statlige myndigheter. Vi venter i spenning på regjeringens storbypolitikk, sier finansbyråd Røssland.

Byrådsleder Smith-Sivertsen mener «skoleforfall» er et feil begrep å bruke.

— Dette er en massiv investering i skolene, hvor vi tar igjen forfall og gir byggene en betydelig høyere standard. Mye er på plass, Ny-Krohnborg og Søreide er ferdig, Landås skyter fart. Det gjøres masse. Så får vi se, etter valget, hva partier i en byrådsplattform kommer frem til når det gjelder eiendomsskatten.

Får mindre, bruker mer

I fjor sommer presenterte byrådet en sak om de økonomiske utsiktene for kommunen. Det er ikke lystig lesning (se faktaboks).

Byrådsleder Smith-Sivertsen legger ikke skjul på at den økonomiske fremtiden preger hverdagen på rådhuset.

— Bergen går inn i en tøff tid økonomisk. Det er hovedsakelig på grunn av fall i skatteinntektene.- Hvordan vil det merkes?

— Det må vi se på i forbindelse med tertialrapporten som kommer før sommeren. Hva som skal gjøres av tiltak vil også prege budsjettet for 2016. Men frem til det må vi organisere virksomheten på en mest mulig effektiv måte, og holde igjen på pengebruken.