Det viser en ny rapport, «Luftfartens samfunnsnytte», som Avinor legger frem i dag.

Den forteller at antallet pendlerreiser med fly vokser voldsomt, fra 900.000 i 2003 til 2,4 millioner i 2013, en vekst på nesten 160 prosent på 10 år.

— Ser vi bort fra helgedagene, betyr det at rundt 5000 personer pendler med fly tur/retur hver arbeidsdag i Norge. Det er et veldig høyt tall og en kraftig økning på få år, sier seniorrådgiver Jon Inge Lian i Avinor til Aftenposten.

Olje- og gass-sektoren alene står for 70 prosent av veksten.

Flypendler hver eneste dag

— Det dreier seg om alle typer pendling. Noen pendler hver dag, noen hver uke, mens andre igjen jobber i oljeindustrien og pendler kanskje hver fjortende dag. Det er stor pendling til steder med høy oljeaktivitet og her ser vi helt klart at reiser til Bergen og Stavanger dominerer, sier Lian.

Flyet er blitt et mer tidseffektivt transportmiddel enn før. Regularitet og frekvens er så høy at det er mulig også og pendle med fly.

Lian sier at ansatte som pendler oppgir at de gjør det fordi de ikke ønsker å flytte fra familie og venner selv om arbeidsplassen ligger et helt annet sted enn bostedet. Dessuten er det et større krav til mobilitet blant mange arbeidstagergrupper.

Får dekket utgiftene

Det typiske er at folk bor i distriktene og jobber i de store byene. Drøyt halvparten av reisene ender nemlig opp i et landsdelssenter med Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø på topp.

— Et godt flytilbud er det som gjør denne pendlertilværelsen mulig. I tillegg er det nok mange ansatte som får dekket utgiftene til fly helt eller delvis av arbeidsgiveren, sier Lian.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier selskapet ser en merkbar økning i salg av årskort, som gir innehaveren rett til ubegrenset reising innenfor bestemte geografiske områder.

— Flyet er blitt et mer tidseffektivt transportmiddel enn før. Regularitet og frekvens er så høy at det er mulig også og pendle med fly. Slik kan vi flytte kompetanse uten at folk behøver å bytte bosted, sier Johansen.

Naturvernforbundet skeptisk

Lederen i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, mener utviklingen i jobbpendling med fly er nedslående:

— Det å ta fly til jobben hver eneste dag er den mest miljøskadelige måten å reise til jobben på. Det som overrasker oss mest er Avinors offensive satsing på daglig pendling med fly. Beregningene som viser hva næringslivet tjener på de nye rutene ser helt bort fra at dette er den sikre vei mot at utslippene går til værs, sier Haltbrekken.

Han mener politikerne nå må bremse flyplassutbyggingene.