- Elven blir hovedsakelig tilbakeført til sitt opprinnelige leie, men noen steder må kapasiteten utvides. Det vil si at det må lages plass for større vannføring, sier Brigt Samdal, som er regionsjef i Noregs vassdrags— og energi­direktorat (NVE).

De siste oktoberdagene i fjor ble dramatiske for mange av innbyggerne i Flåm. Etter flere dager med kraftig nedbør ­vokste elven seg så stor at den sopte med seg både hus og veier. Over 200 mennesker ble evakuert fra de hardest rammede områdene.

200-årsflom

Nå skal NVE sikre at frem­tidige flommer ikke vil gjøre til­svarende skader.

- Sikringsarbeidet skjer i forhold til en såkalt 200-årsflom, der vi også legger inn forventede klimaendringer, sier Samdal.

Det vil si at Flåmselvi i årene fremover skal kunne tåle enda større vannmasser enn det som kom i oktober i fjor, uten at det blir skade på bebyggelse og infra­ struktur.

- Ekspertene våre jobber nå med å beregne det nøy­aktige nivået på flommen i høst, men foreløpig ser det ut til at den ligger under nivået for en 200-­årsflom, sier Samdal.

Skolen fremdeles stengt

NVE er særlig opptatt av slukeevnen til broene langs Flåmselvi. Ett av tiltakene som nå vurderes er å flytte broen ved Flåm skule, som ble tatt av vannmassene i høst. Skolen kommer til å være stengt helt frem til høsten 2015 på grunn av de omfattende ­skadene.

- Vi ser at det kan oppstå problemer når vannet i elven forflytter seg sakte i området rundt broene, slik tilfellet er her. Det blir svært viktig å ha god slukeevne, der høyden på konstruksjonen og fallet i elven vil være avgjørende. Det er ikke sikkert at det er tilstrekkelig i dette området, sier Samdal.

I løpet av januar leverer NVE den endelige rapporten om sikrings­tiltak i Flåmselvi. Før ­arbeidet kan starte skal rapporten ut på høring og vedtas i Aurland kommune.

- Det jobbes på spreng med dette nå, sier Samdal.

- Vi er sårbare

Ordfører i Aurland, Noralv Distad, ønsker i utgangs­punktet at alt som ble ødelagt av storflommen skal bygges opp igjen på samme sted som det sto tidligere. Dette gjelder både bygninger og broer.

- Men en slik oppbygning må være forsvarlig og sikker. Det er det viktigste. Hvis broen ved skolen ikke vil være trygg, må den flyttes, understreker Distad.

Drøye to måneder etter flommen er livet i kommunen på mange måter tilbake til nor­malen. Familiene som ble husløse etter ekstremværet har fått nye, midlertidige boliger. Skole­barna i Flåm kjøres i buss til skolen i Aurland. Men mange er spente på hva som skjer videre.

- Folk er opptatt av å få et endelig svar. Derfor kommer vi til å legge stor vekt på å nå ut med informasjon til innbyggerne om planene, sier ordføreren.

Selv om de akutte tiltakene i Flåm har fungert bra, understreker Distad at kommunen er såbar frem til de endelige til­takene er på plass.

- Heldigvis er det mindre fare for flom og oversvømmelse nå om vinteren, men vi har ingen garantier. Slik situasjonen er nå, er vi jo ikke rustet for en ny storflom, sier han.

Flaam.jpg