Vil bygge fem byer mellom Voss og Arna

Ved hjelp av steinmasser fra gigantprosjektet Arna-Voss kan det komme flere nye byer øst for Bergen. Visjonære planleggere ser for seg at lille Bolstad med 130 fastboende kan utvides med 4500 innbyggere.