Området sperret av ved Sentralbadet

Takdeler preller av i vinden, ifølge naboene.