• Medisinsk sett er det klart at fyrverkeri burde vært forbudt, sier Kjersti Toppe (Sp). Hun vil ta debatten om et mulig forbud, men tviler på at den politiske viljen er til stede.

Hvert år ender flere personer opp på sykehus med skader etter oppskyting av fyrverkeri. I år ble 13 menn innlagt med øyenskader, blant dem en 18 år gammel bergenser som ble alvorlig skadet etter at fyrverkeri traff ansiktet hans. Etterforskningsleder ved Bergen Nord politistasjon, Nils Inge Romslo, sier politiet har opprettet sak etter hendelsen.

— Det er på grunn av skadeomfanget og alvorlighetsgrad at vi vil undersøke nærmere hva som har skjedd, sier han.

- Bør forbys

Overlege ved Haukeland Universitetssykehus, Nils Bull, har lenge ment at privat fyrverkeri bør forbys.

Kari Kjønaas Kjos (Frp), leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, synes folk selv har ansvar for å tilegne seg kunnskap om forsvarlig bruk av fyrverkeri.

Nestleder i samme komité, Kjersti Toppe (Sp), mener skadeomfanget og alvorlighetsgrad gir grunn til å diskutere et forbud mot privat oppskyting.

- Går ut over uskyldige

— Det er mange fornuftige argumenter for at fyrverkeri skal være offentlig, og forbudt for privatpersoner. Skadene dukker opp hvert år. Øyenskader er ingen bagatell, og det er alvorlige skader det er snakk om, sier Toppe. Hun slutter seg dermed til overlegens konklusjon.

— Rent medisinsk sett er det klart at det burde være forbudt, sier hun.

Likevel tviler hun på at det finnes politisk vilje til det. Toppe trekker frem opphevelsen av forbudet mot proffboksing som eksempel på hvorfor hun mener et forbud ikke er realistisk.

— Argumentet for å oppheve loven mot proffboksing er at folk skal ha rett til å drive med risikofylte aktiviteter. Derfor er trenden å løse opp forbud, selv når det helt klart ikke anbefales helsemessig - som proffboksing.

Tilskuere utsatt

Nyttårsaften 2013/2014 registrerte Haukeland 15 alvorlige og moderate øyenskader. Av disse var ni tilskuere.

— Det er like mye de som står og ser på som står i fare for å bli skadet. Argumentet for forbud er at dette i altfor stor grad går ut over uskyldige. Toppe mener det er et helsepolitisk ansvar at skadeomfanget blir redusert.

Hun vil sende et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie om hva som kan gjøres for å få ned antallet skader.

Imot forbud

Leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp), ønsker ikke fyrverkeriforbud.

— Dette er en diskusjon som kommer hvert eneste år. Men jeg ser at antall skader går ned, og at ingen barn ble skadet i år. Det er tydelig at folk begynner å få kunnskap om at dette kan være farlig.

Kjos mener alle, spesielt fyrverkeriselgere og mediene, har ansvar for å informere om farene ved oppskyting av fyrverkeri.

— Jeg synes det er en veldig god idé at mange kommuner selv sender opp fyrverkeri i kontrollerte former, noe som gjør at færre føler behov for å kjøpe fyrverkeri.

— Så et forbud er uaktuelt?

— Vi har ikke diskutert det verken i regjering eller i partiet. Det å forby alt som kan skade mennesker vil være en umulighet. Med det utgangspunktet er ikke dette noe partiet har jobbet for å innføre forbud mot.