- Bergenserne må tåle tredobling av bompenger

Byrådet støtter opposisjonens forslag om å øke bompengene på dager med dårlig luft.