Laksesykdom ute av kontroll

Kampen mot den mest alvorlige virussykdommen hos oppdrettslaks på Vestlandet, Pankreassykdom (PD), er i realiteten ute av kontroll. Viruset flyter fritt i fjordsystemet.