• PUMPES UT: Brannvesenet pumper vannet opp og sender det til skogs. FOTO: RUNE NIELSEN

Vannlekkasje på Kokstad

Heissjakt fylles av grunnvann.