• (1/3)
    STEMNINGSFYLT: Erich McVey bruker film til å ta sine bryllupsfotografier. FOTO: ERICH MCVEY

Improvisert brudeferd i Hardanger

Da amerikanske Nina og Wes skulle fornye bryllupsløftene sine, gikk de inn på turistinformasjonen i Bergen. Der fant de et bilde fra Hardanger og bestemte seg for å kjøre dit.