— Jeg opplevde å bli mobbet på barneskolen. Det gjorde det vanskelig å fungere normalt og å være meg selv, sier leder i Kristelig Folkepartis Ungdom i Hordaland, Eivind Skår (21).

Mobbingen han selv opplevde, ble en viktig motivasjon for å gå inn i politikken.

— Det å skape en bedre hverdag for unge, er en av de viktigste sakene for meg, sier Skår.

- Hva slags type mobbing ble du utsatt for?

— Mest psykisk mobbing. Jeg var såpass stor og sterk atjeg kunne nok tatt igjen fysisk. Jeg opplevde slengbemerkninger, stygge ord ogat de holdt meg utenfor, sier Skår.

Mobbingen pågikk fra 3.-4. klasse og til 7. klasse.

- Hva ble gjort på skolen med mobbingen?

— Lærerne så problemet, men klarte ikke stoppe det. Jegvet at blant annet kontaktlæreren min gjorde mye, men det var vanskelig å någjennom til mobberne og det var få sanksjonsmuligheter, sier skår.

Ett fylke med mobbeombud

Derfor har han blant annet tatt til orde for et mobbeombud i Hordaland. I 2012 ble Buskerud det første fylket i Norge med eget mobbeombud, og Skår ønsker at Hordaland skal bli det neste. Han fikk han et enstemmig fylkesårsmøte i KrF til å vedta en resolusjon som sier at Hordaland skal ha et mobbeombud.

Et mobbeombud vil være heltidsansatt til å jobbe med mobbing i skolene, men ikke knyttet til én spesiell skole.

— Et mobbeombud kan gå blant annet gå inn i enkeltskoler der det er spesielle problemer, skolere lærere og drive forebyggende arbeid. Det blir som en prosjektleder for å få ned mobbingen, sier Skår.

KrF har regnet ut at et mobbeombud i Hordaland vil koste fylket omtrent 800.000 kroner i året.

— Det mener vi det bør være rom for. Nå vil vi jobbe inn mot budsjettprosessen med å få de andre gruppene og partiene med, slik at vi får en bred plattform, sier Skår.

Mobbingen tok slutt

Selv opplevde han at mobbingen tok slutt da han begynte på ungdomsskolen.

— Etter det har det gått veldig bra. Jeg fikk gode venner og trivdes etter hvert godt på skolen. Men det var ikke kjekt de årene det skjedde eller årene etterpå, sier Skår.

KrF gikk inn for å sette av penger til et mobbeombud også i årets budsjett. Det fikk de ikke flertall for.

Fylkesvaraordfører Mona Haugland Hellesnes (V) avviser ikke tanken på et mobbeombud.

— Vi har ikke hatt det spesielt som tema, men det høres ut som en sak som Venstre ikke vil være helt imot. Det må selvsagt ses i sammenheng med andre prioriteringer, sier Hellesnes.

Gruppeleder for Frp, Terje Søviknes, sier at partiet, som har åtte av 57 representanter på Fylkestinget, ikke har tatt stilling til et eventuelt mobbeombud.

Ønsker andre tiltak

Verken Arbeiderpartiet eller Høyre, som har henholdsvis 16 og 17 representanter, mener at et mobbeombud er den beste løsningen for å bekjempe mobbing.

— Vi er gjerne med på å diskutere med KrF hvordan vi best mulig kan løse dette, men vi ser at vi har ulike tilnærminger, sier gruppeleder Sveinung Valle (Ap).

Han sier at Ap heller vil styrke den ordinære helse- og rådgivningstjenesten i den videregående skolen og blant annet opprette et elevrådsfond.

— Vi har foreslått å sette av to millioner kroner til et søkbart fond, hvor elevråd kan få tilskudd etter søknad. Vi mener at elevene selv bør gå i bresjen for å få redusert mobbingen så mye som mulig, sier Valle.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) understreker at alle partigruppene i Fylkestinget mener mobbing er et alvorlig problem.

— Mobbeproblemet kan ikke løses av at én stilling opprettes som ombud for nesten 20.000 elever og lærlinger. Ansvaret må ligge nærmest mulig elevene, hos lærerne og skolene og i siste instans politikerne som ombud, sier Nilsen.