Vil vurdere en egen «Syria-paragraf»

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner ber justisministere vurdere om terrorloven må skjerpes.