— Jeg tror ikke folk forstår at det å navngi personer på denne måten, faktisk er ulovlig, og at det kan oppleves svært ubehagelig for dem som blir omtalt. Fordi vi vet at mye av mobbingen i Bergen skjer på nettet, så ønsker vi å være mer synlige der, sier Emma Gyllander (16), leder for antimobbekomiteen ved Rothaugen skole. Komiteen består av tolv personer, og den opprettet nylig en egen antimobbe-konto på Twitter.

- Sårende

Den siste tiden har det poppet opp flere og flere sladrekontoer i Bergen, hvor navngitte elever blir hengt ut og sladret om. Noen av sidene har brukt navnet til skoler i Bergen, etterfulgt av ordet «gossip», som betyr sladder på engelsk. Andre kontoer sprer sladder om personer fra de ulike bydelene i Bergen.

På kontoene står det en rekke meldinger om navngitte personer ved skolene eller i området. Innholdet handler om alt fra hemmelige forelskelser til hvem som er kul eller ikke kul. Flere meldinger har også vært av seksuell karakter.

For elevene på Rothaugen var ikke netthetsen av det groveste slaget, men nok til at mobbekomiteen reagerte.

— Det var meldinger om hvem som holdt på med hvem, og hvem som hadde gjort hva. Selv om det ikke var så alvorlige meldinger, så var det sårende for dem som ble omtalt, forteller Gyllander.

Tar imot tips

De to sladresidene fikk raskt beskjed av mobbekomiteen og andre elever om å stenge ned kontoene sine. Hvis ikke, kom komiteen til å kontakte politiet. Begge kontoene forsvant i løpet av et døgn.

— Vi ønsker å være noen som griper inn, og sier at «dette er ikke ok» for våre elever. Vi tar også imot tips fra elevene, forklarer Gyllander.

Hun er glad for at elevene ved Rothaugen har unngått den verste hetsen, og forteller at noen av sidene i Bergen har vært av en svært grov karakter.

— Noen har hengt ut navngitte jenter som horer, eller skrevet om hvem som har ligget med hvem og hvordan det var og så videre. En del av problemet er at mange synes dette er morsomt. Det er viktig for oss å opplyse om at man ved å se på at dette skjer, også er med på hetsen, om man ikke sier ifra. Dette er noe vi alle må ta avstand fra, sier Gyllander.

Medieviter og forfatter, Elisabeth Staksrud, har skrevet en bok om nettmobbing. Hun kjenner godt til Gossip-trenden.

— Det har sin bakgrunn for TV-serien Gossip Girl, hvor hele handlingen bunnet i en slik sladreside. Selv om serien har forsvunnet, så ser vi at det kommer slike sider i rykk og napp rundt i Norge. Begynner en skole med en sladreside, fortsetter gjerne en annen skole. Det er veldig vanskelig for enkeltelever å si ifra, fordi redselen er så sterk for at de da blir den neste på listen, sier hun.

- Et voksenansvar

- Hvordan kan man få bukt på disse sidene?

— Dette er et voksenansvar, og her må vi voksne være så konkrete som overhodet mulig. Ofte når vi snakker om nettet, blir vi for generelle, fordi foreldre ofte føler de ikke kan nok. Man må rett og slett si at «Ryktespredning og trakassering er ulovlig», og at «dette er uakseptabelt», sier hun.

Hun forteller at det også kan ha god effekt å få politiet med på informasjonsmøter, hvor man snakker om hva som er lov og ikke lov på nettet.

— Når slike sider oppstår, må man ta det opp med foreldrene og elevene umiddelbart. Gjør man det, forsvinner de som oftest etter svært kort tid. Selv om dette skjer utenfor skoletid, har dette som oftest en skolerelasjon, sier Staksrud.

Hun støtter Gyllander i at dette er et kollektivt ansvar.

— Her er det viktig å opplyse om at dersom man ser at dette skjer, eller kommenterer dette positivt, er man selv en del av problemet. Her er det viktig at man tar et samlet ansvar og sier at «på vår skole gjør vi ikke sånt», sier hun.

- Negativ utvikling

Atle Fasteland er rektor på Rothaugen. Han roser elevene sitt engasjement i denne saken.

— At de oppdager slike sider, og sier ifra, er veldig viktig for oss. Vi liker selvfølgelig ikke når slike ting skjer, men er glad for at kontoene hadde en kort levetid. Vi har varslet foreldrene gjennom FAU, slik at alle er bevisst på dette problemet. Det er veldig mange bergensskoler som har opplevd dette den siste tiden, og det er selvfølgelig en veldig negativ utvikling, sier Fasteland.

Gyllander oppfordrer andre skoler til å opprette både en mobbekomité og en konto på Twitter.

— Når man driver mobbeforebyggende arbeid, er det viktig å være der ungdommene er. Vi har veldig lite mobbing ved vår skole, men de tingene som skjer, må vi ta med en gang de kommer, sier hun.

Tips og bilder? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post