Fra sentrumspolitikere over hele landet ropes det om tynnslitt tillit til justisminister Anders Anundsen (Frp), skriver Aftenposten.

Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. På KrFs sentralstyremøtet i slutten av uken kommer det forslag om at KrF skal bryte samarbeidet med Frp/Høyre-regjeringen.

Det er justisministerens håndtering av asylavtalen mellom de borgerlige partiene som får fylkesledere i både KrF og Venstre til å rase.

«En skandale»

Aftenposten har vært i kontakt med samtlige 19 fylkesledere i KrF, og 18 av 19 fylkestopper i Venstre. En beskrivelse som går igjen hos svært mange er at tilliten til Anundsen nå er «tynnslitt».

— Jeg synes hele saken er en skandale. Først og fremst overfor dem som rammes, men også med tanke på samarbeidsavtalen og samarbeidsklimaet, sier fylkesleder for KrF i Sogn og Fjordane, Trude Brosvik.

Flere fylkesledere sier asylbarnsaken kommer på toppen av en rekke andre som har skadet samarbeidsforholdet mellom regjeringen og sentrum: Den sosiale profilen i høstens statsbudsjett og landbruksoppgjøret er blant sakene som nevnes.

Retur av asylbarn som har vært lenge i Norge trekkes likevel frem som saken som tærer mest på tilliten, fordi den «sitter midt i hjerteroten» hos sentrumspolitikerne.

— Jeg er ikke først og fremst skuffet, jeg er skamfull. Når Venstre ikke klarer å levere på et viktig felt der vi har lovet å forbedre praksis, og jeg føler meg lurt av regjeringen, så skjemmes jeg, sier fylkesleder Anja Johansen i Nordland Venstre.

«Bør byttes ut»

I begge sentrumspartier kreves det nå at stortingspolitikerne går nøye gjennom Anundsens oppfølging av saken og kommer til bunns i det som har foregått.

Dersom det viser seg at det Frp-styrte departementet ikke har fulgt opp intensjonene i asylavtalen, bør det få konsekvenser, sier flere av de regionale partitoppene Aftenposten har snakket med.

Fylkesleder Per Pedersen (KrF) i Nordland går lengst, og sier rett ut at han mener justisministeren bør gå av nå.

— Det kan virke som man ville være bedre tjent med en hvilken som helst annen justisminister. Jeg er utrolig skuffet over Anundsens måte å fremstå på. Erna Solberg bør fjerne mannen som har brutt avtalen, sier han til Aftenposten.

Lederen for KrF i Oppland, Morten Halling, mener også at Anundsen bør byttes ut som statsråd.

— Jeg synes vår partileder må snakke med statsministeren om hva slags justisminister vi er tjent med å ha. Han har i for stor grad frontet Frps politikk, sier Halling.

Ny diskusjon om samarbeid

Pedersen fra Nordland, som sitter i KrFs sentralstyre, vil allerede på sentralstyremøtet fredag foreslå at KrF skal avslutte rollen som samarbeidsparti for regjeringen.

— Vi bør innse at regjeringen har brutt samarbeidsavtalen, og at KrF er fristilt. Det er ikke vi som har brutt avtalen, det er regjeringen, sier Pedersen.

Halling fra Oppland mener samarbeidsdiskusjonen bør opp på landsmøtet til våren.

Ingen fylkesledere Aftenposten har snakket med i Venstre krever foreløpig at Anundsen må gå. De vil heller ikke på dette tidspunkt gi uttrykk for at de vil bryte samarbeidet med regjeringen. Men flere bruker ord som «anstrengt» om samarbeidet i kjølvannet av asylbarnsaken, og de understreker at Anundsen har mye å forklare i den kommende høringen.

Oppfatter det ikke som mistillit

Justisminister Anders Anundsen har ikke villet la seg intervjue om saken, men svarer på e-post via sine rådgivere.

— Jeg oppfatter egentlig ikke denne kritikken som mistillit. Det er trolig en reaksjon basert på medienes fremstilling av en krevende sak. Det er viktig å ha et best mulig samarbeid med samarbeidspartiene KrF og Venstre og jeg arbeider hardt for at vi skal lykkes med det, skriver Anundsen. Han sier han ser frem til behandlingen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og avviser at hans håndtering er blitt en belastning for regjeringen.